Автор: за наук. ред. В. Г. Редька

Бібліографічний опис

Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі : навчально-методичний посібник / за наук. ред. В. Г. Редька ; відп. за вип. Т. К. Полонська. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. 288 с.

Анотація

Навчально-методичний посібник присвячено актуальним питанням компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи. У ньому презентовано матеріали як результати наукових досліджень, що окреслюють основні тенденції розвитку змісту навчання іноземних мов у початковій школі. Здійснено спробу окреслити та схарактеризувати визначальні пріоритети сфери навчання іноземних мов, на які орієнтується діяльність у закладах шкільної початкової освіти. Посібник може бути корисним учителям, методистам, викладачам вищих навчальних закладів, студентам – майбутнім учителям іноземних мов.

Переглядів: 217

Завантажити