Автор: Кизенко В. І., Васьківська Г. О., Корсакова О. К., Липова Л. А., Трубачева С. Е., Барановська О. В., Бондар С. П., Осадчук Р. І.

Бібліографічний опис

Дидактичні засади диференціації навчання в основній школі : монографія / [авт. кол.: В. І. Кизенко, Г. О. Васьківська, С. П. Бондар й ін.] ; за наук. ред. В. І. Кизенка. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 216 с.

Анотація

Монографія присвячена актуальним проблемам диференціації навчання в основній школі. Висвітлено результати теоретичних та експериментальних досліджень науковців лабораторії дидактики, що свідчать на користь розроблених дидактичних засад диференціації навчання учнів основної школи. Упровадження монографії сприятиме подальшому реформуванню шкільної освіти щодо її диференціації та особистісно орієнтованої парадигми. Для науковців у галузі педагогіки, учителів, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Переглядів: 152

Завантажити