Автор: Онопрієнко О. В.

Бібліографічний опис

Дидактико-методичні засади контролю й оцінювання навчальних досягнень молодших школярів : монографія / Онопрієнко Оксана Володимирівна. — Київ: Педагогічна думка, 2020. — 398 с.

Анотація

У монографії висвітлено результати наукового дослідження, в якому розкриті дидактико-методичні засади здійснення контролю й оцінювання навчальних досягнень молодших школярів як відповідь на виклики часу, пов’язані з сучасними вимогами до реалізації новітніх функцій контрольно-оцінювальної діяльності. Визначений змістовий діапазон навчальних досягнень учнів початкової школи в проєкції нової освітньої парадигми; розроблені критерії та показники вимірювання навчальних та особистісних характеристик досягнень учнів молодшого шкільного віку. На основі аналізу еволюції змісту освіти у початковій школі визначено ресурси формування обов’язкових і очікуваних результатів навчання. Описано методику створення інструментів вимірювання освітніх результатів на різних етапах процесу навчання.

Переглядів: 382

Завантажити