Автор: за наук. ред. О. В. Малихіна, Л. М. Шевчук.

Бібліографічний опис

Диференціація роботи учнів початкової школи з навчальними текстами: від читання до текстотворення: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 20-21 квітня 2021 року (електронне видання) / за наук. ред. докт. пед. н., проф. О. В. Малихіна, канд. пед. н., старш. наук. співр. Л. М. Шевчук. Київ – Харків: АССА. 119 с.

Анотація

До збірника увійшли тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Диференціація роботи учнів початкової школи з навчальними текстами: від читання до текстотворення» (20-21 квітня 2021 року). Розглянуто особливості застосування диференціації навчання в освітньому процесі початкової школи в умовах зміни освітньої парадигми, теоретичні засади диференціації роботи учнів початкової школи з навчальними текстами, актуальні питання реалізації диференційованого підходу під час вивчення змісту різних навчальних предметів. Збірник адресовано учителям, науковцям, науково-педагогічним працівникам, педагогам, докторантам, аспірантам, студентам.

Переглядів: 173

Завантажити