Автор: Головко М. В., Засєкін Д. О., Засєкіна Т. М., Коваль В. С., Крячко І. П., Непорожня Л. В., Сіпій В. В.

Бібліографічний опис

Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. В. Головко, Д. О. Засєкін, Т. М. Засєкіна [та ін.]. – К. : Пед. думка, 2015. – 248 с. : іл.

Анотація

Підручник відповідає навчальній програмі з фізики для основної школи, затвердженій Міністерством освіти і науки України (наказ МОН молоді та спорту України від 06 червня 2012 р. № 664). Головною метою цього підручника є сприяння розвитку учнів засобами фізики, формуванню в них предметної компетентності на основі фізичних знань, наукового світогляду й відповідного стилю мислення, розвитку експериментальних умінь, дослідницький навичок, творчих здібностей і схильності до креативного мислення, усвідомлення необхідності вивчати фізику для розуміння навколишнього світу.

Переглядів: 2215

Завантажити