Автор: Головко М. В., Непорожня Л. В.

Бібліографічний опис

Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. В. Головко, Л. В. Непорожня. – К. : Пед. думка, 2016. – 280 с. : іл.

Анотація

Підручник має гриф МОН України «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 10.05.2016 р. № 491). Він відповідає навчальній програмі з фізики для основної школи, затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОН молоді та спорту України від 6 червня 2012 р. № 664). Підручник складається з двох розділів «Теплові явища» та «Електричні явища. Електричний струм». Його методичний апарат передбачає реалізацію особистісно орієнтованого навчання фізики, формуванню в учнів предметної компетентності на основі, наукового світогляду й відповідного стилю мислення, розвитку експериментальних умінь, дослідницьких навичок, творчих здібностей і здатності до креативного мислення. Це забезпечується, зокрема, методичним апаратом, який включає диференційовану систему вправ, елементи історизму та цікавої фізики, методичні рекомендації щодо виконання навчальних проектів. Підручник призначений для учнів 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Переглядів: 225

Завантажити