Автор: Головко М.В., Непорожня Л.В., Коваль В.С., Мельник Ю. С., Сіпій В.В.

Бібліографічний опис

Фізика : підручн. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. В. Головко, Л. В. Непорожня, В. С. Коваль, Ю. С. Мельник, В. В. Сіпій – К. : Видавничий дім «Сам», 2017. – 322 с.

Анотація

Підручник складається з розділів, що відповідають темам, зазначеним навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів, та спрямований на виконання важливих дидактичних і загально педагогічних завдань: формування основ світорозуміння на різних рівнях пізнання природи, загальне обґрунтування природничо-наукової картини світу. Суттєва увага в підручнику приділяється реалізації вимог, що ставлять до навчальних книг нового покоління, зокрема, в підручнику передбачено можливість диференційованого навчання з фізики та самостійної роботи учнів. Підручник містить приклади розв’язування задач, запитання для самоперевірки та вправи з різнорівневими диференційованими завданнями, систему лабораторних робіт, цікавий і пізнавальний матеріал у вигляді ілюстрацій та історичних матеріалів, довідникові матеріали, які необхідні для виконання завдань, що містяться у підручнику. Особлива увага приділена всебічному розвитку учнів, формуванню необхідних навчальних та життєвих компетентностей. З цією метою в підручник вміщено окремі рубрики, які допоможуть учням розвинути загально-навчальніта предметні компетентності, а також організувати їх проектну діяльність.

Переглядів: 1085

Завантажити