Автор: Полонська Т. К., Пасічник О. С., Горошкін І. О.

Бібліографічний опис

Полонська Т., Пасічник О., Горошкін І. Формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності учнів 5–6 класів гімназій : методичні рекомендації / за наук. ред. Валерія Редька ; відп. за вип. Тамара Полонська. [Електронне видання]. Київ : Педагогічна думка, 2022. 60 с.

Анотація

У методичних рекомендаціях розкрито сутність міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності (МІКК) і чинники впливу на її формування; описано структуру і засоби формування МІКК у 5–6 класах гімназій. Особливу увагу звернено на добір вправ і завдань для формування МІКК учнів у чотирьох видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, говорінні, читанні, письмі). Виокремлені та схарактеризовані показники сформованості МІКК співвідносяться з результатами навчання іноземних мов учнів гімназії, визначеними Державним стандартом базової середньої освіти. Методичні рекомендації адресовано вчителям іноземних мов ЗЗСО, методистам іноземних мов ОІПП, науковцям, які досліджують питання МІКК.

Переглядів: 141

Завантажити