Автор: Васьківська Г. О., Кизенко В. І., Косянчук С. В., Барановська О. В., Трубачева С. Е., Кравчук О. П., Чорноус О. В., Доброскок І.І.

Бібліографічний опис

Формування змісту профільного навчання: теоретико-методологічний аспект : кол. монографія / [авт. кол. : Г.  О.  Васьківська, В.  І.  Кизенко, С.  В.  Косянчук, О.  В.  Барановська, та інші] ; за наук. ред. д-ра пед. наук Г.  О.  Васьківської. – К. : КОНВІ ПРІНТ, 2018.  – 260 с. : іл.  – Бібліограф.: 454 назви.  – С. 233–258.

Анотація

Монографію присвячено актуальним питанням формування змісту профільного навчання. Основну увагу зосереджено на теоретико-методологічному аспекті. Зміст монографії, побудований з урахуванням сучасних здобутків з теорії навчання, послідовно висвітлює результати наукових пошуків співробітників відділу дидактики. У роботі розкрито концептуальні засади формування змісту профільного навчання, дидактичні основи варіативного компонента змісту освіти в старшій школі, аксіомогічні засади формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових, основні підходи до конструювання змісту навчання в старшій школі на основі його інтеграції, метапредметні основи формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових.

Переглядів: 227

Завантажити