Автор: Мелешко В.В., Мельник Ю.С., Лопухівська А.В., Шевчук Л.М. та інші

Бібліографічний опис

Функціонування освітнього округу в сільській місцевості: теорія і практика : монографія: Мелешко В.В., Мельник Ю.С., Лопухівська А.В., Шевчук Л.М. та ін. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 388 с.

Анотація

У монографії розкрито методологічні засади функціонування освітнього округу як відкритої педагогічної системи, поглиблено теорію моделювання освітнього округу, що ґрунтується на принципах інтеграції та взаємодії. У представлених матеріалах розкрито тенденції функціонування освітніх округів у мережі закладів загальної середньої освіти, визначено методологічні підходи до моделювання нових структур та представлено компонентний аналіз моделі освітнього округу, включаючи організаційний, управлінський, дидактичний, методичний, ціннісний та ін.; розроблено програму реалізації моделі освітнього округу та інші методичні матеріали для практичного використання.Представлено детальний опис варіативних моделей освітніх округів, що упроваджені в педагогічну практику та представлено відповідні результати, що підтверджують їх ефективність. Наукові теоретичні напрацювання, прикладні розробки, що викладені в монографії адресовані науковцям, керівникам відділів (управлінь) освіти, директорам загальноосвітніх навчальних закладів, практичним педагогам у здійсненні пошуку нових ідей, розробленні теорій, конструюванні моделей і програм спрямованих на поліпшення умов функціонування освітніх округів, закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості та їх подальшого розвитку.

Переглядів: 121

Завантажити