Автор: Топузов О.М., Надтока О.Ф. , Покась Л.А.

Бібліографічний опис

Географія. Україна у світі: природа, населення: підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. М. Топузов, О. Ф. Надтока, Л. А. Покась. – К: УОВЦ «Оріон», 2016. – 224 с. : іл.

Завантажити

Анотація

Підручник має гриф МОН України «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України № 491 від 10.05.2016 р.). Підручник створено за оновленою навчальною програмою з географії для 12-річної школи на основі компетентнісного підходу. Він повною мірою розкриває теми курсу географії 8 класу. Відображає сучасні тенденції географічної освіти – особистісно-зорієнтований, діяльнісний, профорієнтаційний і компетентнісний характер навчання. Містить інформацію про особливості національної економіки та світового господарства, їх секторальну структуру та її складові. У ньому значну увагу приділено глобальним проблемам людства та шляхам їх розв’язання. Підручник має блочну структуру, що дає змогу учням швидко орієнтуватися в ньому і виділяти потрібні частини інформації. Містить систему «живих» ілюстрацій та тематичних карт, які супроводжуються завданнями пошукового та творчого змісту. Завдання структуровані як за характером навчальної діяльності, так і за рівнями складності. Це дозволяє учням вибудувати свою освітню траєкторію вивчення географії. Підручник спрямовує на самостійне формування ключових і предметної компетентностей учнів. Створює передумови для того, щоб вони стали успішними. Для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.

Переглядів: 450