Автор: Бурда М. І., Тарасенкова Н. А.

Бібліографічний опис

Геометрія : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. І. Бурда, Н. А. Тарасенкова. – К. : Вид. дім «Освіта», 2015. – 208 с.

Завантажити

Анотація

Підручник «Геометрія, 7 клас» має чотири розділи, поділені на параграфи. Зміст матеріалу в параграфах викладено в доступній та цікавій для учнів формі, матеріал вдало проілюстровано. Наприкінці кожного параграфа подано задачі для самостійного розв’язування, що мають чотири рівні складності (початкового, середнього, достатнього і високого). Наприкінці кожного розділу – перевірочні контрольні запитання, що дають змогу вчителю проконтролювати, як учні засвоїли матеріал. Скориставшись рубрикою «Дізнайся більше», учні можуть поглибити свої знання. У підручнику є відповіді та вказівки до розв’язування задач, предметний покажчик та наочні таблиці, за допомогою яких можна повторити вивчене. Призначений для учнів 7-го класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Переглядів: 339