Автор: Калініна Л. М.

Бібліографічний опис

Інформаційне управління загальноосвітнім навчальним закладом: системи, пронеси, технології: Монографія. — К.: Інформавтодор, 2008 — 472 с.

Завантажити

Анотація

У монографії розкрито теоретико-методологічні засади інформаційного менеджменту на основі наукових підходів, інформаційних систем, процесів, технологій, сучасних філософських концепцій наукового феномену «інформація» і інформаційних ресурсів. На підставі проведеного автором комплексного дослідження висвітлено характеристику видів інформації та їх класифікацію, теоретично обґрунтовані моделі автоматизованої системи управління та системи інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом як відкритою, стохастичною, соціально-педагогічною системою в умовах формування інформаційного суспільства, в основу яких покладено системно-кібернетичний, інформаційний, діяльнісний, синергетичний наукові підходи до розкриття суті інформаційної діяльності, інформаційних відносин, феномену «інформаційного управління», інформаційної компетентності керівників закладів. Для науковців, працівників органів управління освітою різних ієрархічних рівнів, керівників закладів освіти, науково-педагогічних працівників і методистів системи освіти.

Переглядів: 369