Автор: Верлань А.Ф., Ляшенко О.І.

Бібліографічний опис

Верлань А.Ф., Ляшенко О.І. Інформаційні системи з адаптивним управлінням процесами сприймання знань : Монографія. – Київ : Педагогічна думка, 2021. – 230 с.

Анотація

Розглянуто проблеми інформаційного обміну в системах, що складаються з персоналу та інтелектуальних програмних засобів (ГІС – гібридні інтелектуальні системи). Запропоновано моделі діалогового спілкування та адаптивні механізми, що визначають і враховують індивідуальні переваги персоналу в процесах асиміляції знань. Удосконалено теорію інтеррогативної взаємодії, на основі якої розроблено метод синтезу тестів для контролю знань з використанням онтологічних моделей. Описано реалізацію компонентів ГІС з використанням концепції інтелектуальних програмних агентів. https://doi.org/10.32405/978-966-644-587-5-2021-230

Переглядів: 167

Завантажити