Автор: Топузов О.М., Засєкіна Т. М.,Редько В. Г., Полонська Т. К.,Пасічник О. С., Басай Н. П.

Бібліографічний опис

Іноземні мови: Нові навчальні програми для 10–11 кла-сів закладів загальної середньої освіти (рівень стан-дарту, профільний рівень); Методичні коментарі провід-них нау ковців Інституту педагогіки НАПН України. — К. : УОВЦ «Оріон», 2018. — 88 с.

Переглядів: 147

Завантажити