Автор: Засєкіна Т. М.

Бібліографічний опис

Засєкіна Т. М. Інтеграція в шкільній природничій освіті: теорія і практика : монографія.- Київ : Педагогічна думка, 2020. - 400 с.

Анотація

У монографії розкрито актуальну проблему педагогічної інтеграції в історичному її становленні та в контексті сучасних теорій навчання. Висвітлено теоретико-методологічні засади та практика упровадження інтегративного підходу в шкільній природничій освіті. Досліджено переваги й недоліки інтеграційних процесів в шкільній природничій освіті на основі аналізу історичного досвіду та у порівнянні із зарубіжним. Доведено, що інтегративний підхід є ефективним засобом формування цілісності і неперервності змісту шкільної природничої освіти, методологічною основою інтеграції знань і вмінь. Розроблено концепцію навчання природничих предметів як цілісної дидактичної системи на засадах інтегративного підходу, основою якої є проєктування інтегрованих результатів навчання учнів, реалізація міжпредметної, міжгалузевої та внутрішньопредметної інтеграції у навчанні окремих природничих предметів та інтегрованих курсів. Розглянуто різні моделі інтеграції природничої освіти (включаючи їх теоретико-методичне обґрунтування та навчально-методичне забезпечення) та на їх основі запропоновано прогностичну модель шкільної природничої освіти. Для науково-педагогічних працівників, викладачів, учителів, здобувачів вищої освіти.

Переглядів: 373

Завантажити