Автор: Пушкарьова Т.О., Топузов О.М.

Бібліографічний опис

Пушкарьова Т. О., Топузов О. М. Інтегративно-діяльнісна педагогіка: Т. О. Пушкарьова, О. М. Топузов / монографія – Київ : Педагогічна думка, 2019. – 304 с.

Анотація

У монографії розглянуто педагогічні технології, які сьогодні реалізовуються в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти, побудовані на засадах інтегративно-діяльнісної педагогіки. Доведено, що інтегроване навчання та діяльнісні технології – дієві інструменти ефективного формування ключових і предметних компетентностей учнів. Наголошено, що інтегративно-діяльнісна педагогіка відображає об’єктивні процеси, які відбуваються в освіті, з урахуванням реальних взаємозв’язків у природі й суспільстві, розуміння цілісності світу і внутрішньої цілісності людини як невід’ємної його частини. Висвітлено проблему впровадження інтегровано-діяльнісного підходу в системі загальної середньої освіти та теоретично обґрунтовано інтегративну і діяльнісну технології навчання у педагогічному процесі сучасної школи у процесі впровадження педагогічної технології «Росток». Дослідження може бути цікаве широкому колу читачів, котрі цікавляться цієюю проблемою.

Переглядів: 596

Завантажити