Автор: Кудикіна Н. В.

Бібліографічний опис

Інтерактивні форми і методи навчання української мови у початкових класах шкіл з російською мовою викладання: теорія і методика : наук.-метод. посіб./ Н. В. Кудикіна. – К. : Видавничий дім «Сам», 2017. – 128 с.

Анотація

Посібник є результатом теоретико-методичного дослідження інтерактивних форм і методів навчання української мови в початкових класах шкіл із російською мовою викладання. Він складається з трьох розділів, у яких розглянуто сутність інтерактивного навчання; визначено принципи функціонування інтерактивного методичного інструментарію в контексті методики навчання української мови; розкрито теоретичні засади інтерактивно-ігрових методів; уперше пропоновані структура та класифікація їх; подано практичний матеріал для початкових класів із використання інтерактивних форм і методів навчання української мови на уроках і в позаурочному навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів із російською мовою викладання. Адресується вчителям, методистам початкової школи, викладачам і студентам педагогічних університетів, слухачам системи післядипломної педагогічної освіти, науковцям.

Переглядів: 133

Завантажити