Автор: Редько В. Г., Береславська В. І.

Бібліографічний опис

Іспанська мова : (10-й рік навчання, рівень стандарту) = Español : підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти / В. Г. Редько, В. І. Береславська. – Київ : Генеза, 2018. – 192 с. : іл.

Завантажити

Анотація

Видання є продовженням серії підручників, рекомендованих для навчання іспанської мови учнів 10 класу закладів загальної середньої освіти. Зміст підручника побудовано на засадах компетентнісного, комунікативного, діяльнісного, особистісно орієнтованого та культурологічного підходів, відповідно до вимог нової навчальної програми, вікових особливостей, інтересів та навчального досвіду учнів. Оптимально сформована система вправ і завдань, раціонально організований навчальний матеріал, ефективні засоби орієнтування дають змогу школярам успішно оволодівати іспаномовним спілкуванням на уроках і в самостійній роботі.

Переглядів: 119