Автор: Редько В. Г., Береславська В. І.  

Бібліографічний опис

Іспанська мова (5-й рік навчання) = Espaṅol (50 aṅo de enseṅanza) : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Г. Редько, В. І. Береславська. – Київ : Генеза, 2017. – 200 с. : іл.

Завантажити

Анотація

Зміст підручника побудовано на засадах компетентнісної парадигми навчання, відповідно до положень комунікативно-діяльнісного, особистісно орієнтованого, культурологічного підходів. Тематика для спілкування, мовний і мовленнєвий матеріал відповідають вимогам нової навчальної програми. Раціональна організація матеріалу підручника, оптимізована система вправ і завдань, тексти для читання, поза текстові матеріали дають можливість організовувати процес навчання іспанської мови у взаємозв’язку з культурою народів, носіїв цієї мови.

Переглядів: 191