Автор: Редько В. Г., Береславська В. І.

Бібліографічний опис

Іспанська мова (6 рік навчання, рівень стандарту) = Español : підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти / В. Г. Редько, В. І. Береславська. – Київ: Генеза, 2018. – 192 с. : іл.

Завантажити

Анотація

Зміст підручника побудовано на засадах компетентнісної парадигми навчання, відповідно до положень комунікативно-діяльнісного, особистісно орієнтованого, культурологічного підходів. Мовний і мовленнєвий матеріал відповідає вимогам нової програми. Раціональна організація матеріалу підручника дає змогу організовувати навчання іспанської мови у взаємозв’язку з культуррою носіїв цієї мови. Матеріал підручника структуровано за тематичним принципом. Розділи поділено на уроки. Учитель може, за поттреби, самостійно дозувати матеріал відповідно до умов навчання та використовувати інші дидактичні засоби. У підручнику подано граматичний довідник та іспансько-український словник.

Переглядів: 151