Автор: Редько В. Г., Береславська В. І.

Бібліографічний опис

Іспанська мова (7-й рік навчання) = Espaṅol : підруч. для 7-го кл. закл. заг. серед. освіти / Валерій Редько, Валентина Береславська. – 2-ге вид. переробл. – Київ : Генеза, 2020. – 208 с. : іл.

Завантажити

Анотація

Підручник є впровадженням серії навчальної літератури, рекомендованої для навчання іспанської мови учнів закладів загальної середньої освіти. Зміст підручника побудовано на засадах компетентнісного, комунікативного, особистісно орієнтованого та культурологічного підходів до навчання відповідно до чинної програми з іноземних мов. Оптимально сформована система вправ і завдань, раціонально організований мовний, мовленнєвий та ілюстративний матеріал, ефективні засоби орієнтування дозволяють учням успішно оволодівати іспаномовним спілкуванням в усній та письмовій формі як на уроках, так і в самостійній позаурочній діяльності.

Переглядів: 207