Автор: Редько В. Г., Береславська В. І.

Бібліографічний опис

Редько В. Г. Іспанська мова (9-й рік навчання) підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів = Español (9" año de enseñanza) : підруч. для 9-го кл. загальнооосвіт. навч. закл. / В. Г. Редько, Береславська В. І. ю — Київ : Генеза, 2017. — 224 с. : іл.

Анотація

Підручник є продовженням серії навчальної літератури, рекомендованої для навчання іспанської мови учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Зміст підручника побудовано на засадах комунікативного методу відповідно до вимог програми, вікових особливостей та інтересів учнів, їхнього життєвого досвіду. Система вправ і завдань, раціонально організований мовний, мовленнєвий та ілюстративний матеріал, ефективні засоби орієнтування дозволяють учням успішно оволодіти іспаномовним спілкуванням.

У підручнику вміщено автентичні тексти із завданнями для домашнього читання.

Завантажити

Переглядів: 13