Автор: Редько В. Г.

Бібліографічний опис

Іспанська мова : Espaṅol : підруч. для 3-го кл. закл. заг. серед. освіти / Валерій Редько. – Київ : Генеза, 2020. – 160 с. : іл.

Завантажити

Анотація

Підручник продовжує серію навчальних видань, рекомендованих для оволодіння іспанською мовою у закладах загальної середньої освіти відповідно до вимог нової навчальної програми згідно з концептуальними вимогами Нової української школи. Зміст підручника побудовано на засадах компетентнісного, комунікативного, діяльнісного, особистісно орієнтованого та культурологічного підходів. Навчальний матеріал дібрано з урахуванням вікових можливостей учнів, їхніх інтересів та комунікативних потреб. Яскраво ілюстрований підручник включає 8 тематичних розділів. У кінці підручника подано іспансько-український словник.

Переглядів: 218