Автор: ред. кол.: Топузов О.М., Сисоєва С.О., Дічек Н.П., Кравченко О.О. та ін.

Бібліографічний опис

Історія та філософія освіти в Україні: до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди (1722-1794) : зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / ред. кол.: Топузов О.М., Сисоєва С.О., Дічек Н.П., Кравченко О.О. та ін.; 25 жовтня 2022 р., м. Умань-Київ, Уманський держ. пед. університет імені Павла Тичини — Інститут педагогіки НАПН України. — [Електронне наукове видання]. — Київ : Педагогічна думка, 2022. — 156 с.

Анотація

Збірник містить матеріали і тези виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Історія та філософія освіти в Україні: до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди (1722-1794)» (25 жовтня 2022 р., м. Умань-Київ), в яких репрезентовано погляди сучасних дослідників на значущість теоретичного осмислення й освітньо-філософського тлумачення ідей видатного українського педагога і барокового мисленника Григорія Сковороди щодо сенсу і цінності життя, шляхів досягнення людиною щастя; вивчення плинної сучасності у контексті освіти, її історії та філософії; можливості освітніх ресурсів у пошуках стратегій подолання кризових станів; зразки практичної рефлексії його педагогічних, теолого-філософських, літературних надбань у просторі закладів середньої і вищої освіти нашої держави.

Переглядів: 122

Завантажити