Автор: Мороз П. В., Мороз І. В., Власов В. С.

Бібліографічний опис

Мороз П. В., Мороз І. В., Власов В. С. Історія України в джерелах : практикум. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. 564 с.

Завантажити

Анотація

Пропонований практикум містить велику кількість історичних джерел з історії України з давніх часів і до сьогодення, з-поміж яких документи, речові джерела, уривки спогадів, художніх творів, статистичні матеріали, світлини, політичні плакати, рекламні оголошення, поштові листівки, карикатури, зразки народного фольклору. Під час добору історичних джерел автори врахували багаторакурсний підхід, за якого певна історична ситуація висвітлюється з кількох (щонайменше двох) ракурсів, що репрезентують різні суспільні позиції та інтереси. У першому розділі практикуму передбачено ознайомлення учнів із особливостями історичних джерел різних типів, подаються алгоритми роботи з ними. Умова багатьох завдань спонукає учнів до висунення припущень, аналізу чи порівняння історичних подій і явищ, виявлення спільних і відмінних рис, на встановлення причиново-наслідкових зв’язків різного характеру, на історичну реконструкцію та персоніфікацію, на формулювання і аргументацію особистої думки на основі аналізу історичних джерел, на розвиток історичної емпатії та історичної уяви. Упровадження практикуму в освітній процес сприятиме формуванню в учнів ключових та предметних компетентностей, дослідницького типу мислення, практичних умінь і навичок здобуття суб’єктивно нових знань з історії в процесі опрацювання історичних джерел. Для здобувачів закладів загальної середньої освіти України.

Переглядів: 226