Автор: ред. кол.: Топузов О.М., Сисоєва С.О., Дічек Н.П., Култаєва М. Д. та ін.

Бібліографічний опис

Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання: зб. тез Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / ред. кол.: Топузов О.М., Сисоєва С.О., Дічек Н.П., Култаєва М. Д. та ін.; 8 червня 2021 р., м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України. – [Електронне наукове видання]. – Київ : Інститут педагогіки НАПН України, 2021. – 246 c.

Анотація

Збірник містить тези учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроерзи сучасного наукового пізнання» (8 червня 2021 р., м. Київ). У тезах окреслено погляди науковіців на питання філософського осмислення досвіду реалізації проєкту «Нова українська школа»; методологічні проблеми вивчення плинної сучасності у контексті освіти, її історії та філософії; освітні ресурси у пошуках стратегій подолання кризових станів. Збірник розраховано на вчених, викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти, представників державних органів влади та місцевого самоврядування і широкий читацький загал.

Переглядів: 252

Завантажити