Автор: Бакуліна Н.В.

Бібліографічний опис

Бакуліна Н. В. Іврит : підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти. – Чернівці : Букрек, 2019. – 144 с. : іл.

Завантажити

Анотація

Підручник з мови іврит для 2 класу закладів загальної середньої освіти має гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ МОН України «Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» підручникам для 2 класу закладів загальної середньої освіти від 28.03.2019 року № 407). Зміст підручника відповідає Державному стандарту початкової освіти (мовно-літературна освітня галузь, 2018 р.) Концепції «Нова українська школа» та Типовій навчальній програмі з мови іврит для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, програми НУШ (наказ МОН України від 21.03.2018 року № 268): Бакуліна Н. В., Фалеса І. Ю. Типова навчальна програма з мови іврит для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти : програми Нової української школи. Зміст підручника спрямовано на оволодіння грамотою мови іврит, формування умовно-мовленнєвих і мовних умінь, відомостей про культуру та традиції єврейського народу. Мовленнєві теми дібрано з урахуванням сфер та тематики, визначеної у програмі (особистісної, публічної та освітньої) та розширюють уявлення школярів про оточуючий світ. Матеріал підручника сприяє формуванню і розвитку мовленнєвої, мовної, соціокультурної та діяльнісної компетентності. Крім цього у підручнику дібрано навчальний матеріал для формування культурологічної компетентності, а також матеріал для проведення фізкультхвилинок, який сприятиме розвитку здоров’язбережувальної компетентності школярів. Добукварний період присвячено формуванню уявлень про мовні одиниці різних рівнів (речення, слова, склад, звук). З цією метою, вже на перших сторінках букваря, даються моделі речень, складові та звукові моделі слів. Сторінки 8 – 31 присвячено ознайомленню з діакритичними знаками (оголосками) на позначення голосних звуків (А, Е, О, І, У). Матеріал побудовано таким чином, щоб здійснювати роботу від звука до букви: за малюнками називати слово, вимовити ланцюжок звуків чи окремі звуки слова (спираючись на дану звукову модель), виділити серед них той, який є предметом розгляду, запам’ятати діакритичний знак (оголоску), що позначає цей звук. Важливо, що серед діакритичних знаків, поданих у цій частині підручника, є варіанти написання того чи іншого звука, що дає можливості пропонувати далі для читання склади з твердими та м’якими приголосними, з дифтонгами, формувати уявлення про складовий принцип письма. На сторінках 34 – 119 розміщено матеріал для освоєння школярами усіх букв івритського алфавіту на позначення приголосних звуків, формування вміння читати. На кожному з них малюнки, працюючи за якими, учні спочатку слухають, виділяють певний звук, вимовляють слова (окремо, у складі словосполучень і речень), а потім вчиться їх читати. Для формування навики читання пропонуються складові таблиці, групи слів, невеликі тексти; дібрано цікавий матеріал (дидактичні ігри, завдання з логічним навантаженням, загадки, прислів’я, вірші, аудіо матеріал) для групової і парної роботи, для самостійної роботи тощо). Розроблена послідовність введення букв у підручнику дозволяє запропонувати учням для читання окремі слова та речення вже у букварний період. Такий порядок також вдало співвідноситься із каліграфічним принципом, що дозволяє одночасно запроваджувати навчання письма від найпростіших елементів до свідомого написання слів, словосполучень, речень у букварному періоді та невеликих зв’язних висловлювань у після букварний період. У підручнику також розроблено матеріал для засвоєння таких особливостей як відмінне написання деяких букв в залежності від їх місця у слові (на початку, в середині та в кінці), різне графічне позначення деяких однакових звуків мови іврит. Заключна частина підручника ( с. 120 - 143) містить цікаві тексти для читання, слухання й обговорення, серед яких представлено твори відомих дитячих єврейських поетів та письменників, які народилися в Україні.

Переглядів: 372