Автор: Буринська Н.М.

Бібліографічний опис

Хімія : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. М. Буринська. – К. : Пед. думка, 2015. – 112 с.

Анотація

Зміст підручника розроблено за оновленою навчальною програмою з хімії для основної школи. У ньому розкрито теоретичні питання, наведено завдання для самопідготовки та додаткові завдання, в тому числі творчого характеру, зроблено короткі узагальнювальні висновки до тем, подано прописи практичних і лабораторних робіт. Підручник містить додатки, необхідні для успішної роботи з підручником і засвоєння його змісту. Призначений для учнів 7-го класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Переглядів: 1237

Завантажити