Автор: Буринська Н.М.

Бібліографічний опис

Хімія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. М. Буринська. – К. : Пед. думка, 2016. – 144 с.

Завантажити

Анотація

Підручник має гриф МОН України «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (Наказ Міністерства освіти і науки України 10.05.2016 р. № 491». Зміст підручника розроблено за оновленою навчальною програмою з хімії для основної школи. У ньому розглянуто чотири важливі розділи курсу хімії: періодичний закон і періодична система хімічних елементів та будова атома, хімічний зв'язок і будова речовини, кількість речовини, основні класи неорганічних сполук. Він містить також практичні роботи, демонстраційні та лабораторні досліди, нормативні й додаткові запитання, завдання, вправи, тести і задачі до параграфів, що дасть змогу учням міцно закріпити виучуваний матеріал, відчути шкільний курс хімії як одну із захоплюючих дисциплін сучасної науки. Підручник призначений для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Переглядів: 374