Автор: Буринська Н. М., Величко Л. П.

Бібліографічний опис

Хімія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. нвч. закладів / Н. М. Буринська, Л. П. Величко. – К. : Пед. думка, 2017. – 152 с. : іл.

Завантажити

Анотація

Підручник розроблено з чинною начальною програмою з хімії для 9 класу. В основу викладення змісту знань та їх узагальнення покладено сучасну модель особистісно орієнтованого навчання, якою передбачено самонавчання і самоконтроль, вироблення особистісного ставлення до об’єктів і явищ, розвиток емоційно-ціннісної сфери учнів. Апарат організації засвоєння змісту підручника (запитання, вправи, задачі, прописи лабораторних і практичних робіт, штрифтові виділення, рубрикація, узагальню вальні таблиці, анонси на початку розділу чи параграфа й резюме - наприкінці) та апарат орієнтування (звертання до учнів, поради щодо самостійної роботи, відповіді до завдань, тлумачний словничок, додаток, іменний і предметний покажчики) спрямовано на навчання учнів у діяльності, що дає змогу сформувати і виявити їхні ключві й предметні компетентності.

Переглядів: 117