Автор: Фасоля А. М., Яценко Т. О., Уліщенко В. В., Бійчук Г. Л., Тименко В. М.

Бібліографічний опис

Хрестоматія з української літератури. 10 клас (базовий рівень) / [А. М. Фасоля, Т. О. Яценко, В. В. Уліщенко та ін.]. – К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. – 268 с.

Анотація

У хрестоматії вміщено твори, вивчення яких передбачене оновленою (2017 р.) програмою з української літератури. Великі за обсягом тексти представлено фрагментами, зміст яких відображає тему, ідею, основні проблеми твору, містить матеріал для характеристики образів-персонажів. Подано вислови про письменника та його творчий доробок, значення для розвитку українського мистецтва художнього слова. Запитання і завдання для налагодження діалогічної взаємодії з автором та його героями розроблено з урахуванням засадничих ідей особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання.

Переглядів: 1850

Завантажити