Автор: Яценко Т. О., Шевченко З. О.

Бібліографічний опис

Художня література в контексті світової культури : метод. посіб. / Т. О. Яценко, З. О. Шевченко. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 136 с.

Анотація

У посібнику окреслено специфіку проведення занять літературного спецкурсу, орієнтованого на контекстне вивчення художньо-мистецьких творів періоду модернізму. Навчальний матеріал методичного посібника сприяє формуванню цілісного розуміння старшокласниками сутності модернізму як мистецького явища кінця ХІХ – ХХ ст., розкриття особливостей стильових течій модернізму (символізму, імпресіонізму, неоромантизму, експресіонізму, неокласики) на прикладі творів словесного, образотворчого, музичного та архітектурного мистецтва. Пропоновані традиційні й інноваційні методи навчання забезпечують поступове оволодіння старшокласниками вміннями аналізу та інтерпретації модерністських мистецьких творів у культурологічному контексті. Упровадження посібника сприятиме формуванню вмінь аналізувати та інтерпретувати мистецькі явища епохи модернізму; підвищенню рівня самостійної творчої діяльності учнів у процесі аналізу літературного твору в контексті світової художньої культури, розвитку загальнокультурних і читацьких, компетенцій, естетичних смаків старшокласників, а також професійній орієнтація учнів у галузі гуманітарних спеціальностей. Методичний посібник адресовано вчителям-словесникам, студентам педагогічних ВНЗ, аспірантам.

Переглядів: 131

Завантажити