Автор: Вдовченко В. В.

Бібліографічний опис

Вдовченко В. В. Художнє проектування : навчальна програма для 10-11 класів [Електронне видання]. Київ : Педагогічна думка, 2020. 28 с.

Анотація

Програма курсу за вибором технологічного профілю навчання «Художнє проєктування» має на меті поглиблене вивчення старшокласниками за напрямом «Дизайн» шести видів дизайну для п’яти сфер життєдіяльності: людина – знакові системи − графічний дизайн та веб-дизайн, людина – людина – дизайн костюма, людина – техніка – промисловий (індустріальний) дизайн, людина – художні образи – дизайн середовища (інтер’єрів, екстер’єрів), людина – природа – ландшафтний дизайн. Навчальне художнє проєктування розглянуто на: площинних об’єктах у графічному дизайні та веб-дизайні, об’ємних об’єктах у дизайні костюма та промисловому (індустріальному) дизайні, об’ємно-просторових об’єктах у дизайні середовища (інтер’єрів, екстер’єрів) та ландшафтному дизайні. Ознайомлення й оволодіння специфікою художнього проєктування у шести видах дизайну вмотивовано спрямує старшокласників на обґрунтоване реальне життєве та професійне самовизначення для вибору подальшого напряму навчання за обраним видом дизайну у вищій школі.

Переглядів: 228

Завантажити