Автор: Бакуліна Н., Гехтман Р.

Бібліографічний опис

Наталія Бакуліна, Раїса Гехтман. Коди єврейської культури для дітей: Єврейська каліграфія. Робочий зошит для навчання й удосконалення каліграфічної компетентності. Чернівці : «АНТ ЛТД», 2020. 68 с. : іл.

Завантажити

Анотація

Цей робочий зошит є першою спробою створення інтегрованого курікулуму у практиці початкового навчання письма мовою іврит та єврейської традиційної культури. Дібраний зміст розроблено відповідно до провідних підходів парадигми інтегративної та кульутровідповідної освіти – компетентнісного, особистісно орієнтованого та діяльнісного. Тому, з одного боку, робота з матеріалом цього зошиту спрямована на формування правописних умінь і графічних навичок письма на початковому етапі навчання мови іврит, а з іншого – на формування багатомовної та міжкультурної компетентностей. Розроблений навчальний матеріал дозволить здійснювати як внутрішньопредметну (вертикальну), так і міжпредметну / міжгалузеву (горизонтальну) інтеграцію змісту освіти та сприятиме формуванню як наскрізних, так і предметних компетентностей, зокрема каліграфічної компетентності учнів на початковому етапі опанування івриту, розширенню обізнаності дітей у сфері єврейської традиційної культури, розвитку як національної ідентичності учнів, так і багатомовності та полікультурності особистості. Детальний опис змісту та структури робочого зошиту подано у розділі «Для вчителів і батьків».

Переглядів: 146