Автор: Пометун О. І., Гупан Н. М., Власов В. С.

Бібліографічний опис

Пометун О. І. Компетентнісно орієнтована методика навчання історії в основній школі : методичний посібник / О. І. Пометун, Н. М. Гупан, В. С. Власов. – К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. – 208 с.

Анотація

Посібник присвячений теоретичним і практичним проблемам застосування компетентнісно орієнтованої методики навчання історії в основній школі. У ньому викладено теоретичні засади, що характеризують компетентнісно орієнтований підхід у шкільній історичній освіті, подано поняттєво-термінологічний апарат з проблеми, описано підходи до розвитку хронологічного, просторового, логічного, інформаційного й аксіологічного складників історичної компетентності, структуру та методику уроків, на яких вони мають формуватись. Посібник стане в пригоді педагогічним працівникам різних профілів: вчителям, викладачам кафедр методики навчання педагогічних інститутів та університетів, співробітникам кафедр методики навчання історії інститутів післядипломної освіти та підвищення кваліфікації учителів, студентам та аспірантам.

Переглядів: 961

Завантажити