Автор: За редакцією Валерія Редька, Тамари Полонської, Михайла Савченка

Бібліографічний опис

Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти: симбіоз педагогічної науки і шкільної практики : зб. матеріалів наук.-метод. інтернет-семінару «Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти: симбіоз педагогічної науки і шкільної практики». Київ, 23 вересня 2021 р. (наукове електронне видання). Київ : Пед. думка, 2021. … с.

Анотація

У збірнику акумульовано матеріали науково-методичного семінару «Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти: симбіоз педагогічної науки і шкільної практики», проведеного в режимі онлайн відділом навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України спільно з педагогічним колективом Київської гімназії східних мов № 1. Представлені матеріали розкривають теоретико-методичну сутність компетентнісного підходу до навчання іноземних мов у ЗЗСО, акцентують увагу на проблемах дидактичної організації навчального процесу, характеризують основні концепти модельних навчальних програм з іноземних мов, презентують форми і засоби компетентнісно орієнтованого навчання. У змісті представлено зразки видів навчальної діяльності вчителів гімназії в умовах запровадження компетентнісного підходу. Матеріали збірника рекомендуються вчителям іноземних мов, методистам і всім, хто не байдужий до оновлення галузі шкільної іншомовної освіти в умовах імплементації компетентнісної парадигми.

Переглядів: 65

Завантажити