Автор: за ред. Топузова О. М., упоряд: Топузов О. М., Малюга М. М., Зуєвич О. Ю.

Бібліографічний опис

Компетентнісно орієнтоване навчання: наукові праці співробітників Інституту педагогіки НАПН України (2011–2020): бібліогр. покажч. / наук. ред. О.М. Топузов; упоряд. О.М. Топузов, М.М. Малюга, О.Ю. Зуєвич. – Київ: Педагогічна думка, 2023. 120с. https://doi.org/10.32405/978-966-644-617-9-2022-120

Анотація

У бібліографічному покажчику систематизовано праці за видами опублікованої продукціі упродовж 2011-2020 років, які презентують науковий доробок працівників Інституту педагогіки НАПН України, докторантів і аспірантів за результатами виконання фундаментальних і прикладних досліджень компетентнісно орієнтованого навчання здобувачів освіти. Бібліографічний покажчик адресований науково-педагогічним працівникам, докторантам, аспірантам, здобувачам вищої освіти, керівникам сфери освіти – усім, хто цікавиться питаннями компетентнісно орієнтованого навчання у сфері освіти. Видання увідповіднює наукову та освітню інформацію для цільової педагогічної аудиторії щодо сучасних наукових джерел з проблематики компетентнісно орієнтованого навчання, а в додатку наведено кількісні показники продукціі в межах окреслених хронологічних меж.

Переглядів: 176

Завантажити