Автор: Доротюк В. І., Піддячий М. І., Горошкіна О. М., Левченко Ф. Г., Харченко О. В., Рогоза В. В., Чудакова В. П., Тишковець М. Д.

Бібліографічний опис

Компетентнісно орієнтоване навчання: сутність, форми і методи : практичний посібник. [Електронне видання] / Доротюк В. І., Піддячий М. І., Горошкіна О. М., Левченко Ф. Г., Харченко О. В., Рогоза В. В., Чудакова В. П., Тишковець М. Д. Київ : Педагогічна думка, 2022. 235 с.

Анотація

У посібнику розкрито сутність компетентісно орієнтованого навчання у вимірі методичної та інструментально-практичної складових. Визначено феномен компетентнісного підхіду як парадигми сучасної освіти та його вплив на формування ключових компетентностей учнів. Розкрито наукові засади компетентнісно орієнтованого навчання, зокрема: філософські, дидактичні і психолого-педагогічні. Наведено форми і методи компетентнісно орієнтованого навчання, розкрито особливості компетентнісно орієнтованого уроку, визначено методи та засоби компетентнісно орієнтованого навчання. Обґрунтовано психологічні засади компетентнісно орієнтованих підручників, як дієвого інструментарію. Наведено теоретичні і практичні аспекти підготовки педагога до реалізації компетентнісно орієнтованого навчання, визначено психолого-педагогічні чинники готовності вчителя до реалізації компетентнісно орієнтованого навчання в закладах загальної середньої освіти. Посібник призначений для вчителів закладів загальної середньої освіти, слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти, студентів закладів вищої педагогічних освіти.

Переглядів: 159