Автор: Горошкіна О.М., Доротюк В.І., Рогоза В.В., Левченко Ф.Г., Піддячий М.І., Чудакова В.П., Доротюк О.Г.

Бібліографічний опис

Компетентнісно орієнтоване навчання: сутність, форми і методи : практичний посібник. [Електронне видання] / О.М. Горошкіна, В.І. Доротюк та ін. – Київ : Педагогічна думка, 2022. – 221 с.

Анотація

Присвячено шляхам розв’язання актуальних проблем реалізації компетентнісно орієнтованого навчання. Схарактеризовано компетентнісний підхід як парадигму сучасної української освіти, обґрунтовано наукові засади компетентнісно орієнтованого навчання – філософські, психолого-педагогічні. Проаналізовано форми, методи, засоби компетентнісно орієнтованого навчання, методичні особливості компетентнісно орієнтованого уроку. Особливе місце приділено проблемі підготовки педагога до реалізації компетентнісно орієнтованого навчання, зокрема з’ясуванню психолого-педагогічних чинників готовності вчителя до реалізації компетентнісно орієнтованого навчання в закладах загальної середньої освіти. Також представлено інтегративну комплексну систему науково-методичного забезпечення формування компетентностей конкурентоздатної особистості в умовах інноваційної діяльності «Нової української школи», що включає програму організації й реалізації комплексного емпіричного дослідження «Психолого-організаційної технології формування компетентностей конкурентоспроможності особистості в умовах інноваційної діяльності організацій. Призначений для вчителів закладів загальної середньої освіти, слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти, студентів закладів вищої педагогічних освіти.

Переглядів: 435

Завантажити