Автор: Паламар С. П., Бійчук Г. Л., Братко В. О., Логвіненко Н. М., Фасоля А. М., Тименко В. М., Шевченко З. О.

Бібліографічний опис

Компетентнісний підхід до вивчення української літератури в основній школі : посіб. / С. П. Паламар, Г. Л. Бійчук, В. О. Братко, Н. М. Логвіненко, А. М. Фасоля, В. М. Тименко, З. О. Шевченко. – К. : Видавничий дім «Сам», 2017. – 112 с.

Анотація

Посібник висвітлює проблеми пошуку нових шляхів до визначення змісту й методики навчання української літератури в основній школі, які забезпечували б розвиток особистості учня, формування в нього читацької культури, літературної компетентності, гуманістичного світогляду, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій. Зміст посібника розкриває один із аспектів навчання – компетентнісний підхід. На конкретних прикладах з’ясовано сутність теоретичних понять, показано відмінність між компетенціями, компетентностями і звичними у шкільній практиці знаннями, уміннями й навичками. Представлено авторські методики навчання, базовані на інтерактивних технологіях, урахуванні суб’єктного досвіду учнів, наданні можливості вибору завдань за рівнем складності та самостійного їх виконання. Подано методичне забезпечення варіативного складника літературної освіти – факультативних курсів «Сучасне українське фентезі» і «Загальнокультурний контекст вивчення української літератури у 8-9 класах». Посібник адресовано вчителям-словесникам, слухачам курсів післядипломної педагогічної освіти, студентам педагогічних вузів.

Переглядів: 289

Завантажити