Автор: Васьківська Г. О.

Бібліографічний опис

Васьківська Г. О. Конструювання і реалізація змісту профільного навчання: особистісно орієнтований підхід : практ. посіб. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2019. – 96 с.

Анотація

Практичний посібник присвячено розробленню змісту профільного навчання, який належить до важливих, складних і актуальних проблем модернізації освіти. Водночас актуалізується проблема особистісно орієнтованого підходу до профільного навчання. Видання є результатом дослідження теми відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України «Формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових». Зміст посібника, побудований з урахуванням сучасних здобутків із теорії освіти і навчання, послідовно висвітлює результати теоретичних і практичних здобутків автора. Увагу зосереджено на важливості врахування вітагенного досвіду старшокласників як однієї з важливих умов конструювання змісту профільного навчання, адже ця умова визнається пріоритетною і сприяє ефективному засвоєнню знань. Для науковців, учителів, студентів, магістрантів, аспірантів педагогічних університетів.

Переглядів: 113

Завантажити