Автор: Ільченко В. Р., Гуз К. Ж., Засєкіна Т. М., Ільченко О. Г., Гринюк О. С., Антонюк М. А., Олійник І. М., Білик Н. І., Ляшенко А. Х., Педенко В. П.

Бібліографічний опис

Контроль освітніх результатів учнів ліцею в умовах інтегрованого навчання : методичний посібник / Ільченко В. Р., Гуз К. Ж., Засєкіна Т. М., Ільченко О. Г., Гринюк О. С., Антонюк М. А., Олійник І. М., Білик Н. І., Ляшенко А. Х.,
Педенко В. П. [Електронне видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. - 150 с.

Анотація

У методичному посібнику розглянуті питання діагностики та контролю сформованості в учнів наукової картини світу, життєствердного національного образу світу, цілісного світогляду, зв’язок означених понять з проблемами реалізації Концепції природничо-математичної освіти (STEM-освіти) у профільній школі. Методичний посібник буде корисним учителям, укладачам програм, авторам підручників природничо-математичного циклу предметів.

Переглядів: 182

Завантажити