Автор: Першукова О. О., Курач Л. І., Фідкевич О. Л. та ін.

Бібліографічний опис

Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів з мов та літератур етнічних меншин : методичний посібник / [О. О. Пер-шукова, Л. І. Курач, О. Л. Фідкевич та ін.]. – К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. –106 с.

Анотація

Даний посібник адресовано педагогам, які зацікавлені в застосуванні сучасних технологій оцінювання, що стимулюють оціночну самостійність учнів, забезпечують їх діяльність з планування та досягнення освітніх результатів з мов та літератур етнічних меншин, а також фахівцям, які цікавляться новими технологіями в освіті, студентам педагічних внз, батькам учнів. У посібнику розроблено методичні принципи формувального оціню-вання та наведено приклади компетентісно орієнтованих завдань з мов етнічних меншин та зарубіжної літератури, за допомогою яких оцінюються результати навчальних досягнень учнів. Для широкого використання компетентісно орієнтованих завдань у педагогічній практиці розроблено конструктор таких завдань.

Переглядів: 102

Завантажити