Автор: Сіпій В. В., Головко М. В., Засєкін Д. О., Крячко І. П., Ляшенко О. І., Мацюк В. М., Мельник Ю. С., Непорожня Л. В.

Бібліографічний опис

Концепція базової фізичної освіти [Електронне видання] / автори: В. В. Сіпій, М. В. Головко, Д. О. Засєкін, І. П. Крячко, О. І. Ляшенко, В. М. Мацюк, Ю. С. Мельник, Л. В. Непорожня. - Київ : Педагогічна думка, 2022. - 43 с.

Анотація

Концепцію базової фізичної освіти створено як рамковий документ, що визначає ключові вектори розвитку фізичної освіти в закладах загальної середньої освіти. В Концепції визначено особливості різних способів реалізації фізичного складника базової середньої освіти відповідно до нового освітнього стандарту та Типової освітньої програми для 5–9 класів закладів загальної середньої освіти: як самостійного навчального предмета; у змісті галузевих інтегрованих курсів; у змісті міжгалузевих інтегрованих курсів. Визначено концептуальні засади модернізації фізичної освіти в Новій українській школі: посилення її гносеологічного потенціалу; конкретизація обов’язкових результатів та варіативність способів їх досягнення; удосконалення концентричної структури шкільного курсу фізики та її розвиток у спірально-концентричну. Обґрунтовано принципи реалізації фізичного складника природничої галузі базової середньої освіти: науковості, доступності, прикладної спрямованості, наступності, цілісності та неперервності, галузевої та міжгалузевої інтеграції, диференціації, логічної завершеності.

Переглядів: 143

Завантажити