Автор: Голуб Н. Б., Горошкіна О. М.

Бібліографічний опис

Голуб Н. Б., Горошкіна О. М. Концепція добору і застосування методів компетентнісно орієнтованого навчання української мови учнів гімназії й ліцею / за заг. ред. д-ра пед. наук Н.Б. Голуб. [Електронне видання]. – Київ : Видавничий дім «Освіта», 2023. 27 с.

Анотація

У концепції уточнено сутність ключових понять лінгводидактики «метод» і «прийом»: схарактеризовано загальнодидактичні й лінгвометодичні виклики, що ускладнюють добір і застосування методів на уроках української мови. Обґрунтовано і схарактеризовано як ключові такі функції методів навчання української мови: пізнавальну, розвивальну, виховну, формувальну, спонукальну, контролювальну. Здійснено кореляцію методів і «нових умов», а саме тих, що свідчать про зміну траєкторії руху української освіти, насамперед зміну цілей освіти в Законі України «Про освіту», Державному стандарті базової середньої освіти, відповідно до чого освіту сприймаємо як розвиток і саморозвиток. Визначено принципи і критерії добору методів компетентнісно орієнтованого навчання української мови в гімназіях та ліцеях.
Для лінгводидактиків, здобувачів вищої освіти, учителів-словесників.

Переглядів: 18

Завантажити