Автор: Топузов О. М., Надтока О. Ф., Назаренко Т. Г., Криловець М. Г., Яценко В. С., Ковчин Н. А., Надтока В. О., Гончарова Н. О., Нехомяж О. С., Покась Л. А., Часнікова О. В., Доброскок А. С., Барадія Н. Г.

Бібліографічний опис

Концепція економічної освіти в гімназії та ліцеї України [Електронне видання] / авт. колектив ; за ред. Назаренко Т. Г. Київ : Педагогічна думка, 2020. 38 с.

Анотація

Концепцію економічної освіти в гімназії та ліцеї України створено як рамковий документ, що визначає ключові вектори розвитку економіки в школі, де розглянуто ключові сучасні аспекти економічної освіти на основі курсів, що охоплюють комплексне, з погляду економіки, вивчення макро – та мікроекономічних процесів. Висвітлено сучасні тенденції розвитку навчального предмета «Економіка», що мають ініціювати дискусію щодо удосконалення та осучаснення відповідних розділів Державних освітніх стандартів, а вони, у свою чергу, – нових освітніх програм. Висвітлено та обґрунтовано основні аспекти діалектичної взаємозалежності різноманітних концепцій, відомих в Україні, психологопедагогічні та дидактичні основи та методичні особливості навчання економіки в гімназії та ліцеї. Окрім формування системи економічних понять та компетентностей у Концепції розглянуто сучасні та інноваційні підходи до освітнього процесу та навчальний процес у розрізі виховної компоненти.

Переглядів: 158

Завантажити