Автор: Редько В. Г., Полонська Т. К., Пасічник О. С., Басай Н. П.

Бібліографічний опис

Концепція компетентнісно орієнтованого навчання інозем­них мов учнів початкової школи / В. Г. Редько, Т. К. Полонська, О. С. Пасічник, Н. П. Басай; за наук. ред. В. Г. Редька. — К. ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. — 36 с.

Анотація

Концепція розкриває дидактичні та методичні аспекти організації навчання іноземних мов учнів початкової школи на засадах компетент­нісного підходу. У ній проілюстровано принципи добору навчального матеріалу до компетентнісно орієнтованого змісту навчання, розгля­нуто вікові особливості учнів молодшого шкільного віку та їх уплив на формування готовності до оволодіння змістом навчання, окресленим чинною програмою. Відповідно до розглянутих наукових положень за­пропоновано модель компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 1–4 класів. Концепцію адресовано вчителям іноземних мов, методистам, авторам навчальної літератури, студентам мовних факультетів вищих педагогіч­них навчальних закладів.

Переглядів: 183

Завантажити