Автор: Фідкевич О. Л., Снєгірьова В. В., Бакуліна Н. В.

Бібліографічний опис

Концепція моделі багатомовної освіти в закладах загальної середньої освіти з навчанням мов корінних народів і національних меншин з урахуванням завдань європейської інтеграції України / О. Л. Фідкевич, В. В. Снєгірьова, Н. В. Бакуліна; НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України. Відділ навчання мов нац. меншин та зарубіж. літ. – Київ : Педагогічна думка, 2023. – 44 с.

Анотація

Концепція моделі багатомовної освіти в закладах загальної середньої освіти з навчанням мов корінних народів і національних меншин з урахуванням завдань європейської інтеграції України є методологічним підґрунтям для створення науково-методичного забезпечення процесу формування багатомовної компетентності учнів і учениць як важливого чинника їхньої ефективної діяльності в умовах сучасного багатомовного і полікультурного світу. У Концепції представлено модель багатомовної освіти в закладах загальної середньої освіти України з навчанням мов корінних народів і національних меншин; схарактеризовано її складники; визначено науково-методичні засади її реалізації; проаналізовано можливі ризики застосування моделі та шляхи їх подолання. Концепція призначена для представників педагогічної спільноти: науковців, керівників, методистів і вчителів закладів загальної середньої освіти, викладачів закладів вищої освіти, студентів педагогічних і філологічних факультетів закладів вищої освіти й усіх зацікавлених проблемами запровадження багатомовної освіти в Україні.

Переглядів: 230

Завантажити