Автор: Топузов О. М., Надтока О. Ф. та ін.

Бібліографічний опис

Концепція навчання географії України в основній та старшій школі / за заг. ред. д-ра пед. наук О. М. Топузова та канд. пед. наук О. Ф. Надтоки. К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. - 56 с.

Анотація

Концепція навчання географії України в основній та старшій школі створена як рамковий документ, визначаючи ключові вектори розвитку географії України в школі, де розглянуті ключові сучасні аспекти географічної освіти на основі курсів, що охоплюють комплексне, з точки зору географії, вивчення своєї Батьківщини. В концепції висвітлені сучасні тенденції розвитку географії України, що повинні ініціювати дискусію щодо удосконалення та осучаснення відповідних розділів Державних освітніх стандартів, а вони, в свою чергу, — нових навчальних програм. Тут висвітлені та обґрунтовані основні аспекти діалектичної взаємозалежності Концепції навчання географії України в основній та старшій школі, українознавчої географічної компоненти Державних освітніх стандартів та навчальних програм курсів географії України для основної школи. У Концепції висвітлені аспекти географічної освіти у курсах географії України в школі: тут виокремлені філософські, психолого-педагогічні, дидактичні основи та методичні особливості навчання географії України в гімназії та ліцеї. Окрім формування системи географічних понять та компетентностей в Концепції розглянуті сучасні та інноваційні підходи до освітнього процесу та навчальний процес в розрізі патріотичної та виховної компоненти.

Переглядів: 343

Завантажити