Автор:

Бібліографічний опис

Концептуальні засади компетентнісного навчання української мови: збірник матеріалів круглого столу, присвяченого пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Біляєва Олександра Михайловича (15 березня 2019 р., м. Київ). Київ : Педагогічна думка, 2019. 76 с.

Анотація

У збірнику опубліковано матеріали круглого столу, у яких розкрито концептуальні засади компетентнісного навчання української мови та літератури. У тезах автори розглянули проблеми й перспективи компетентнісно орієнтованого навчання української мови та літератури, розкрили окремі аспекти формування предметної і ключових компетентностей здобувачів освіти у процесі навчання української мови та літератури.

Переглядів: 113

Завантажити